Cookies are used for the functionality of our web site. For more information
please see our Privacy policy or Ok thanks

EPH Conference 2018 Press Releases


 

Press releases [English]: 

The realities of a digital world and what it means for young people’s health

EUPHA calls for new evidence based policies on migration, ethnicity and health  

Societies, ageing and health?

Mental health during the life course

The Ljubljana Statement

  

Sporočilo za javnost [slovensko]:

Stvarnost digitalnega sveta in njegov pomen za zdravje mladih

Evropsko združenje za javno zdravje (EUPHA) poziva kna dokazih temelječim politikam glede migracij, narodnosti in zdravja

Družba, staranje in zdravje?

Duševno zdravje v celotnem življenjskem obdobju